Registrácia pre odberateľov

Vyplňte prosím nasledujúce osobné údaje pre registráciu v našej databáze.

Údaje označené "!" sú povinné.

Firemné údaje
Adresa dodania

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Všetky údaje, ktoré tu zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam z.č. 428/2002 Z.z., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ týchto stránok je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Zákazník vyplnením tohto formulára dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov a údajov o uskutočnených nákupoch pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránok. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.

Ďakujeme za registráciu na stránkach www.pemic.sk . Do piatich pracovných dní Vás bude kontaktovať náš pracovník (telefonicky alebo e-mailom) za účelom upresnenia obchodných podmienok a vytvorenie účtu do systému myPemic, kde sa nachádza veľkoobchodný katalóg. Počkajte prosím na zaslanie prihlasovacích údajov na stránku veľkoobchodného katalógu myPemic. V prípade potreby nás tiež môžete kontaktovať na adrese knizny.velkoobchod@pemic.sk alebo na telefóne +421 233 888 296.